Bakteerilaboratorio

Lukion kurssisisältöjä täydentävässä laboratorio-ohjelmassa harjoitellaan bakteerien viljelyä ja tunnistamista kasvupaikkavaatimusten ja ulkoasun perusteella. Tärkeänä osana on myös aseptisten työskentelytapojen opettelu ja noudattaminen. Tuntemattomia bakteerikantoja viljellään maljoille, jotka otetaan mukaan kouluun kasvamaan (noin viikko) ja varsinainen tunnistustyö tapahtuu koululla. Opettaja saa mukaansa ohjeet bakteerilajien tunnistamiseen.

Kenelle: Lukio
Kesto: 75 min
Ryhmäkoko enintään: 16 oppilasta
Yhteydet opetussuunnitelmaan: Biologia, BI5 Biologian sovellukset, BI1 Elämä ja evoluutio