6AIKA EduDigi

6AIKA EduDigi

6AIKA EduDigi -hankkeessa kehitetään ratkaisuja siihen, miten peliteknologian soveltamista oppimiseen voidaan lisätä ja miten oppimissovelluksia voidaan luoda hyödyntämällä kaupunkiyhteisöissä tapahtuvaa avointa ja yhteistä kehittämistä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kolmesta osasta koostuva innovaatioalusta, jonka kussakin osassa kehitetään ja testataan oppimissovelluksia eri kohderyhmien kanssa. Nämä kolme innovaatioalustan osaa muodostavat jatkossa tiiviin, yhdessä toimivan ja laajenevan innovaatioympäristön.

Hankkeen keskiössä ovat digitaalisuus, uusien teknologioiden tuominen opetus- ja oppimistoimintaan, uusimman pelialan tutkimustiedon avoin jakaminen sekä avoimeen ja elinikäiseen oppimiseen kannustaminen. Hankkeessa kehitetään uusia mekanismeja, joiden avulla kaupunkiyhteisö voi osallistua yhteiseen palveluiden kehittämiseen.

Hanke on Metropolia ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tiedekeskus Heurekan, Oulun Museo- ja tiedekeskus Luupin Tietomaa-yksikön sekä Helsingin yliopiston välinen yhteishanke. Kaksivuotista 6AIKA EduDigi -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja hanke kohdistuu 6Aika-strategian Avoimet innovaatioalustat -painopisteeseen.

Heurekassa EduDigi-hankkeen yrityspilotit on toteutettu yhteistyössä DIT-Heureka -hankkeen kanssa.

Lue lisää piloteista

 

Lisätietoa:

Leenu Juurola
Projektipäällikkö
leenu.juurola@heureka.fi

Yhteistyössä