Använd hjärnan! -inlärningsuppgifter

Använd hjärnan! -inlärningsuppgifter

Uppgifterna kan göras före eller efter utställningsbesöket. Uppgifterna kan användas enskilt eller sammanställas till en helhet som omfattar alla sinnen.

Syften med inlärningsuppgifterna: Syftet med uppgifterna är att underlätta orienteringen inför Heurekabesöket, fördjupa utställningstemana och främja repetitionen av temaområdena efter Heurekabesöket. Eleverna får med hjälp av uppgifterna testa sina sinnen, fundera på känslor, utmana hjärnan och även låta den vila. Målet är även att eleverna ska få sätta sig in i sambandet mellan sinnena, känslorna och hjärnan.

Så här används inlärningsuppgifterna: Uppgifterna passar för elever i olika åldrar och på olika nivåer i lågstadiet, högstadiet och på andra stadiet. En del av uppgifterna passar även inom förskolepedagogiken. Största delen av uppgifterna består av samarbetsuppgifter i enlighet med utställningens tema, men det finns även individuella uppgifter. Uppgiftsmetoderna är aktivitetsbaserade och stödjer det sociala och emotionella lärandet.

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen: Uppgifterna passar särskilt bra som material för fenomenbaserad inlärning. De enskilda uppgifterna passar dessutom som lärostoff i bl.a. biologi, modersmål, uttrycksförmåga och historia.

Använd hjärnan! -uppgifter

Ljudlandskap: Gatans ljud
Ljudlandskap: I basketmatch