Arvonnan säännöt

Järjestäjä
Arvonnan järjestää Tiedekeskussäätiö sr/Tiedekeskus Heureka (jäljempänä “Järjestäjä”).

Soveltamisala
Nämä säännöt koskevat kaikkien Järjestäjän kyselyiden vastaajapalkintojen arvontaa.

Osallistumisen ehdot
Arvontaan voivat osallistua kaikki kyselyyn vastanneet, jotka ovat jättäneet tarvittavat yhteystietonsa.

Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä sitoutuu olemaan käyttämättä tai luovuttamatta osallistujien henkilötietoja suoramarkkinointiin, ellei osallistuja ole erikseen ilmaissut halukkuutta tilata Tiedekeskus Heurekan uutiskirjettä. Osallistujan henkilötietoja käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen liittyen, ja niiden käsittelyyn sovelletaan järjestäjän rekisteri- ja tietosuojaselostetta.

Osallistuminen ja arvonta-aika
Arvontaan voi osallistua kyselyn voimassaolon aikana täyttämällä ja lähettämällä kyselyn yhteydessä olevan osallistumislomakkeen. Epäselvästi tai puutteellisesti täytettyjä lomakkeita ei oteta arvonnassa huomioon.

Palkinnot ja voittajien valinta
Palkinnot, joita arvonnassa on mahdollisuus voittaa, on ilmoitettu osallistumissivulla. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi hyödykkeiksi. Voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken neljän viikon kuluessa kyselyn päättymisestä.

Palkintojen toimitus ja voittajien julkistus
Järjestäjä ilmoittaa viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen voitosta voittajille. Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen kautta kahden viikon sisällä, valitaan tilalle uusi voittaja. Voittajan nimeä ei julkaista julkisesti.

Järjestäjän vastuunrajoitus
Järjestäjän vastuu arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvontaan sekä niiden toimittamiseen. Järjestäjä pidättää oikeuden keskeyttää tai siirtää arvontaa ajallisesti, mikäli ylivoimainen este tai vastaava syy sitä vaatii.