Asiakasrekisteriseloste

Rekisterin nimi:
Heurekan lippukaupan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:
Tiedekeskussäätiö sr
PL 166, 01301 Vantaa
info@heureka.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi

Rekisterin käyttötarkoitus:
Heurekan lippukaupan asiakasrekisteriä käytetään verkkokaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä henkilötietolain mukaisiin henkilötietojen käsittelyihin verkkopalveluihin liittyvissä tarkoituksissa. Tiedekeskussäätiö ei luovuta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille. Asioimalla Heurekan lippukaupassa käyttäjä antaa luvan luovuttamiensa tietojen käsittelyyn asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö:
Ostotapahtumatiedot, ostajan nimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietolähteenä ovat Heurekan lippukaupassa tehdyt ostot.

Rekisterin tietojen luovutus:
Rekisterin tietoja ei luovuteta Tiedekeskussäätiön ulkopuolelle pyytämättä asiakkaiden suostumusta ja ilmoittamatta siitä erikseen.

Rekisterin suojaus:
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan Tiedekeskussäätiön henkilökunnan jäsenet, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.