Haemme määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen

Hankevastaavaa

Toimen tarkoituksena on edistää tiedepääoman kartuttamisen edellytyksiä Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa hankkeessa. Hankevastaava organisoi ja tutkii yleisötyön kokeiluja Heurekassa ja muissa tiedekeskuksissa. Turun yliopiston johtamassa yhteishankkeessa ovat Heurekan lisäksi mukana Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Skope ry. Hankkeen tavoitteena on edistää uusien yleisöjen tavoittamista, osallistumisen laajentamista ja syventämistä.

Toimen hoitajan pääasialliset tehtävät ovat:

 • koordinoida Heurekan työtä Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa tiedepääoman kartuttamishankkeessa Fostering Finnish Science Capital (FINSCI)
 • fasilitoida yhteistyötä hankekumppanien ja muiden tiedekeskusten kanssa, huolehtia yhteistyön systematisoinnista ja analysoinnista
 • osallistua tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen
 • osana FINSCI-hanketta kartoittaa ja kontaktoida potentiaalisia yleisöryhmiä, jotka ovat aliedustettuina Heurekan kävijöissä sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan saavuttaa Heurekan tarjonta
 • toimia hankkeen yhteyshenkilönä Suomen tiedekeskusverkostossa, joka osallistuu kehitystyöhön

Jatkat edeltäjäsi työtä FINSCI-hankkeessa, joka on alkanut loppuvuodesta 2020. Määräaikaisuus alkaa 15.8.2022 tai sopimuksen mukaan ja kestää hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuun 30.9.2023 asti. Mikäli FINSCI-hankkeelle myönnetään jatkorahoitusta, määräaikaisuus voi jatkua kolmella vuodella aina syksyyn 2026 asti.

Toimit toimitusjohtajan alaisuudessa, mutta työskentelet läheisesti Heurekan eri yksiköiden henkilöstön kanssa.

Hakijalta edellytämme:

 • taustaa ja kokemusta tutkimus-, tiedekasvatus- tai tiedeviestintätehtävistä
 • tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa; tohtorin tutkinto lasketaan eduksi
 • kokemusta tieteellisestä tutkimuksesta ja laadullisista tutkimusmenetelmistä
 • näyttöä ja kokemusta verkostoissa tehdyistä hankkeista ja yhteiskehittämisestä
 • näkemystä vapaaehtoisen oppimisen ja tieteen edistämisestä
 • kykyä työskennellä itsenäisesti ja koordinoida yhteistyötä Heurekan sisällä
 • kokemusta työpajojen, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisestä
 • erinomaisia neuvottelu-, viestintä- ja yhteistyötaitoja
 • erinomaista suomen ja englannin kielten taitoa, ruotsin kielen taito eduksi

Arvostamme lisäksi halua ja kykyä kehittyä ja kehittää tehtävää.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen tiistaihin 28.6.2022 mennessä osoitteeseen tiina.jokio@heureka.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Mikko Myllykoski (040 901 5244 tai mikko.myllykoski@heureka.fi).