Organisationen

Vetenskapscenter Heureka är ett allmännyttigt samfund och inte strävar efter ekonomisk vinning. För verksamheten på vetenskapscentret Heureka svarar Stiftelsen Vetenskapscentrum. Stiftelsen vetenskapscentrum är en brett förankrad samarbetsorganisation, som omfattar Finlands vetenskapssamfund, undervisningssektorn, näringslivet, statsmakten och lokalförvaltningen.

Stiftelsens 10 bakgrundsorganisationer stöder, utvecklar och deltar aktivt i Heurekas verksamhet. Stiftelsens högsta beslutande organ är delegationen av styrelsen. Styrelsens medlemmar är nämnad av delegationen. Den dagliga verksamheten leds av värkställande direktör på Heureka med stöd av ledningen och den övriga personalen.

 

 

 

Stiftelsen vetenskapscentrum

  • Aalto-universitetet
  • Arbets- och näringsministeriet
  • Finansministeriet
  • Finlands fackförbunds centralorganisation FFC
  • Finlands Näringsliv
  • Helsingfors universitet
  • Undervisnings- och kulturministeriet
  • Undervisningssektorns fackorganisation
  • Vanda stad
  • Vetenskapliga samfundens delegation

Organisationen

Stiftelsen Vetenskapscentrum       

Delegation: Kaarle Hämeri, ordförande, styrelse: Kimmo Kiljunen, ordförande, Mikko Myllykoski, direktör, Ari Kurenmaa, finans- och administrationsdirektör, Mikko Myllykoski, upplevelsedirektör, Heli Ainoa, kommunikationsdirektör

Heurekas bolag

Heureka Overseas Productions LTD Oy
Mikko Myllykoski, styrelseordförande

Vetenskapbutiken Magnetti Oy
Mikko Myllykoski, styrelseordförande
Päivi Astrén, verkställande direktör