Ankomst med privat transportering

För både bilar och bussar har vi stor gratisparkering. Parkeringsplatsens adress är Konungsvägen 5, 01300 Vanda.

Handikapparkering
Handikapparkering framför Heureka-byggnaden. Infart via Oxspannsvägen (Helsingfors).

 

Ankomst med publik transportering

Till Heureka kommer du lätt med lokaltåg från Helsingfors-Vanda flygplats eller från Helsingfors järnvägsstation. Den närmaste stationen är Tikkurila/Dickursby. Det finns skyltar i Dickursby station som guidar till Heureka, distans till fots är bara 500 meter.

Från Helsingfors-Vanda flygplats: P-tågen trafikerar från Helsingfors-Vanda flygplatsen och stannar på Dickursby station. (Från Dickursby kommer du till flygplatsen med I-tågen.) Resetiden är bara 15 minuter. Båda tågen har tio minuters turintervaller på dagtid på vardagarna och lördagarna. På kvällarna och på söndagarna är turtätheten 15 minuter.

Från Helsingfors och Böle järnvägstationer: Lokaltåger I, P, N, K, R, T, D och Z trafikerar från Helsingfors och Böle järnvägstationer och stannar på Dickursby station.
Med buss: Vanda interna linjer till Dickursby. Från Helsingfors centrum buss nr. 611.

 

Plats på kartan