Charmen med tarmen -uppgifter

Charmen med tarmen -uppgifter

 

Tarmsystemet har dåligt rykte. In genom munnen och ut genom ändtarmsöppningen! Däremellan får du lära dig mer om matsmältningen, tarmmikroberna och din tarms välbefinnande.

 

Charmen med tarmen -uppgifter

 

Syften med inlärningsuppgifterna: Syftet med inlärningsuppgifterna är att de ska fungera som introduktion till utställningen Charmen med tarmen, erbjuda fördjupad information om utställningens teman och göra det lättare att repetera temana efter utställningsbesöket. Uppgifterna låter eleverna ta del av olika fenomen i tarmen och matsmältningen genom små experimentella arbeten. Dessutom undersöker vi på vilket sätt tarmen hänger ihop med hjärnan och humöret.

Så här används inlärningsuppgifterna: Uppgifterna riktar sig i synnerhet till högstadiet och andra stadiet, men kan även användas i lågstadiet i tillämpliga delar. Största delen av uppgifterna är experimentella arbeten som ska genomföras parvis, och det ingår även forskningsuppgifter. En del av arbetena kan genomföras under lektionen, medan andra i sin tur är mer långvariga små projekt. Vi rekommenderar att lågstadielärare även tar del av inlärningsmaterialet för Heurekas utställning Det susar i tarmen, som passar särskilt bra för lågstadieelever.

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen: Uppgifterna passar i synnerhet inom läroämnena biologi, kemi, hälsokunskap, psykologi och miljökunskap.

Anvisningar om användningen av materialet: Uppgifterna har delats in i tre olika teman: ”Vad tillför saliven i munnen?”, ”Vad äter vi egentligen?” och ”Vem är det som bor i oss?”. En del av uppgifterna är av en sådan karaktär att de passar bättre före utställningsbesöket, medan andra passar bättre att göra efter besöket.