Cirkulära skyar

Skapa ett gemensamt konstverk av avfallsplast

Anvisningar för verkstaden Cirkulära skyar

 

Cirkulära skyar är en verkstad där man skapar ett gemensamt vetenskapskonstverk av avfallsplast. Slutresultatet av denna verkstad är ett gemensamt och delaktiggörande konstverk. Under arbetet med konstverket inser man att avfallsmaterial kan återanvändas. Var och en bidrar med sin egen del till helheten och att nå det gemensamma målet, på samma
sätt som vi alla behövs för att lösa utmaningarna inom den cirkulära ekonomin.

Verkstaden har koppling till Heurekas tema den cirkulära ekonomin och har utarbetats i samarbete med Neste Abp.

Anvisningar för verkstaden Cirkulära skyar

I samarbete med

  • I samarbete med