DNA-elektrofores

I programmet undersöker studerandena en okänd DNA-molekyl, och deras uppgift är att med hjälp av elektrofores komma fram till en hurdan DNA-molekyl det är fråga om. Studerandena gjuter bland annat agarosgel som behövs i elektrofores, pipetterar med automatiska pipetter och analyserar experimentresultaten med UV-strålning.

För vem: gymnasiet
Längd: 2 h
Gruppens storlek: max 24
Läroplanen: biologi, kemi