Heurekalle Ekokompassi-ympäristösertifikaatti ja Sustainable Travel Finland -merkki

Tiedekeskus Heurekalle myönnettiin marraskuussa 2023 Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Sen jälkeen Heureka haki myös Visit Finlandin matkailuelinkeinolle kehittämää Sustainable Travel Finland (STF) -merkkiä, jonka saavuttaminen edellytti ympäristösertifikaattia. STF-merkin Heureka sai 12.1.2024.

Heurekalle 7.11.2023 myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti on tunnustus ulkoisen auditoinnin läpäisseelle organisaatiolle, joka tekee järjestelmällistä ympäristötyötä ja on sitoutunut ympäristötyön jatkuvaan kehittämiseen. Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy:n hallinnoima Ekokompassi on yksi Suomen tunnetuimmista toimialariippumattomista ympäristöjärjestelmistä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Ekokompassin ympäristöohjelma auttaa organisaatioita toteuttamaan ympäristötekoja tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Sen avulla Heureka on rakentanut yhdessä koko henkilöstönsä kanssa ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja positiivisen kädenjäljen lisäämiseksi ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen.

Suomen matkailuelinkeinon kestävää kehitystä varten Visit Finland on kehittänyt Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman ja -merkin. Ohjelma tarjoaa matkailuyrityksille ja -alueille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen systemaattinen omaksuminen organisaation arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille ja kriteerit täyttäville yrityksille ja alueille myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään erityisesti matkailijoille kestävästä toiminnasta.

Lue lisää uutisesta: Mediatiedotteesta.

Vastuullisuus Heurekassa