Elköping -inlärningsuppgifter

Elköping -inlärningsuppgifter

Materialet är avsett att användas antingen innan ni besöker utställningen Elköping, som tilläggsuppgifter under själva besöket eller som uppgifter efter besöket. Materialet bildar inlärningsstigar med olika teman. Läraren kan alltså i materialet välja den/de uppgifter som eleverna särskilt borde fokusera på med beaktande av läroplanen. Uppgifterna syftar till att utveckla elevens tänkande och argumentationsfärdigheter, såväl ensam som i grupp.

För vem: Lågstadiet och högstadiet.
Kopplingar till utställningar och program: Elköping

Följebrev till dem som använder Elköping -inlärningsmaterialet

Lågstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen Elköping

Högstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen Elköping