ESERO Finland

ESERO eli European Space Education Resource Office

ESERO Finland

Monialaisia tiedekasvatusresursseja varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle
ESERO Finland operoi laajasti, kaksikielisesti ja koko maan kattavasti Euroopan avaruusjärjestö ESA:n koordinoimaa ESERO-toimintaa Suomessa. ESERO eli European Space Education Resource Office on ESA:n tärkein kanava Euroopan kouluyhteisön tukemiseksi. Edistäessään tiedeoppimista, monilukutaitoa sekä STEM-osaamista ESERO hyödyntää avaruuteen liittyviä teemoja sekä lasten ja nuorten kiinnostusta avaruutta ja tähtitiedettä kohtaan. ESERO kertoo myös avaruustutkimuksen ja tähtitieteen opiskelu-, ura- sekä työmahdollisuuksista.

Esero Finland
ESERO Finland tarjoaa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä toiselle asteelle avaruusaiheisia opettajakoulutuksia, oppimateriaaleja ja luokkahuoneaktiviteetteja sekä tähtitieteeseen ja avaruuteen liittyviä tapahtumia. ESERO Finland kehittää yhdessä koko ESERO-verkoston ja ESA:n kanssa opetusmateriaaleja ja jakaa niitä maksutta suomalaisille kouluille.
ESERO Finland on suomalaisten avaruus-, tiedekeskus- ja tiedekasvatustoimijoiden verkosto, jonka välityksellä kouluihin jaetaan materiaaleja, osaamista ja avaruustietoa laaja-alaiseen STEAM-opetukseen.  Tiedekeskus Heureka koordinoi ESERO Finland -hanketta yhteistyössä Åbo Akademi Skolresursin kanssa, joka organisoi toimintoja ruotsinkieliselle opetusalalle.

Maksuttomat täydennyskoulutukset
ESERO Finland -täydennyskoulutukset ovat monialaisia, oppiainerajat ylittäviä, vuorovaikutusta, kestäviä elämäntapoja vahvistavia, ohjelmoinnin sekä digitaalisten sovellusten käyttöön ohjaavia sekä ilmiölähtöisiä. Avaruus ilmiönä tarjoaa ajankohtaista tutkimusta sisältävän, roolimalleja, uramahdollisuuksia avaavan, kiehtovan ja helposti lähestyttävän teeman STEAM-kokonaisuuksille. Avaruustutkimus ulottuu laajasti eri tieteisiin, ympäristöön ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä innovaatioprosesseihin. Kaksivuotisessa hankkeessa eri paikkakunnilla toteutetaan mm. CanSat-, Maan tarkkailu-, Astronomia- sekä Rakettien fysiikka -koulutuksia, ja avaruus- ja ilmiölähtöiseen tiedeoppimiseen liittyviä täydennyskoulutuksia. Eri paikkakunnilla järjestetään myös avaruustietoisuutta ja kiinnostusta lisääviä tapahtumia ja innostavia oppimateriaaleja jaetaan laajasti luokkahuonekäyttöön.

Ketkä ovat mukana?
ESERO Finland -verkostossa ovat mukana Heureka, Åbo Akademi Skolresurs, Tiedekeskus Tietomaa, Turun yliopiston Tiedekeskus, SCIFEST Joensuu, Tähtitieteellinen yhdistys URSA, Aalto Junior, Arctic Astronautics, Kupla Productions, Tiedeopetusyhdistys ry, Helsingin Observatorio sekä Tiedekasvatuskeskus. Hanke toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä ESA Educationin tuella.

Lisätietoa:
esero.finland@heureka.fi

ESERO Finland -logo.

Yhteistyössä

  • ESERO
  • Jenny ja Antti Wihurin rahasto -logo.