ESERO Finland

European Space Education Resource Office

ESERO Finland

Finland har fått sin egen ESERO! ESERO (European Space Education Resource Office) är grundat av ESA (European Space Agency) och annordnar fortbildningar i naturvetenskapliga ämnen för finska grund- och gymnasielärare. Kurserna arrangeras genom ett nordiskt samarbete knutet till NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring), som rent fysiskt finns vid Andøya Space Center. ESERO Finland opereras med Heureka i samarbete med Skolresurscenter vid Åbo Akademi.

ESERO Finlands mål är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknologi genom att anordna kurser i dessa ämnen för lärare i Finland. ESERO Finland stöttar även skolor med bland annat resurser och utbildningsmaterial.

Mer info:

http://esero.no/
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office
http://www.esa.int/Education
https://spaceforscience.blog
https://edugalaxen.com/

I samarbete med

  • ESERO Finland