Laboratorium experiment

Kom med och gör små och roliga experiment i Heurekas nya laboratorieutrymmen.

I laboratorierna får vi under handledning av inspiratörerna bekanta oss med exempelvis mikroskopering eller kemiska reaktioner. Temana kan variera mellan olika dagar.

Laboratorierna är öppna för alla besökare under veckosluten och för skolelever på vardagar. Laboratorieprogrammen lämpar sig för personer i alla åldrar. Laboratorium experiment tar cirka 15 minuter.

Laboratoriernas programtider hittar du i kalendern.