Luftshow

Luftshow (”Iloa ilmasta”) i Vetenskapsteatern Aga handlar om luftens gaser. Shown är på finska, men alla besökare är välkomna att njuta av de färggranna experimenten. Längd ca 15 min.

I samarbete med

  • Linde