Luftshow

Luftshow (”Iloa ilmasta”) i Vetenskapsteatern Aga handlar om luftens gaser. Shown är på finska, men alla besökare är välkomna att njuta av de färggranna experimenten. Längd ca 20 min.