Vi matar råttorna

Besökarna kan följa med matningen av Heurekas råttor samtidigt som råttränaren berättar om råttorna. Under föreställningen får besökarna höra om bland annat råttornas mat- och levnadsvanor och sinnen. Besökarna har även möjlighet att ställa frågor till tränaren.

Se dagliga scheman från kalendern

Råttskötsel

Heureka har cirka tio råttor. Alla råttor är tamhonråttor och de lever i en flock med djur i olika åldrar. Några gånger om året får Heureka nya råttungar. Heureka har ingen råttuppfödning utan tamråttsungar skaffas från privata tamråttsuppfödare.

Råttorna bor i ett fönsterförsett rum som planerats för dem. Publikföreställningarnas läktare ligger bakom ett glas utanför rummet och publiken saknar tillgång till råttkvarteret. Rummet är råttornas hem och därför vill vi hålla det lugnt.

Dagligen får råttorna röra sig fritt i hela rummet och nätterna tillbringar de i en stor nattbur. Utfodringen av råttorna, rengöringen av burarna och övrig skötsel sköts dagligen av en inspiratör som fått utbildning i uppgiften.

Råttdressyr

Korgbollsråttorna dresseras på Heureka och särskilt utbildade inspiratörer sköter dressyren. Vid utbildningen används inte tvång eller straff, utan man stärker det önskade beteendet med hjälp av matbelöning och ljudsignaler.

Råttkorgbollsverksamheten på Heureka började i slutet av 1995. Vår förebild var vetenskapscentret COSI i USA. Många råttgenerationer har fått visa sina färdigheter på denna unika korgbollsstadion.

Bekanta dig med Heurekas håriga korgbollsstjärnor!

Hur får man en råtta att göra en korg? Vilka är Heurekas klaraste korgbollsstjärnor? Vad sker i råttkvarteret efter en korgbollsmatch? I Heureka-dressörernas råttkorgbollsblogg berättar vi om aktuella händelser, bland annat om vardagen i Råttkvarteret, råttdressyr och djurens välmående. Bloggens skrivs främst på finska.

Råttkorgbollsblogg