Fadderklassverksamhet

Läs mer om Heurekas fadderklassverksamhet

Vad svetsar väl bättre samman eleverna i en klass än en gemensam dag med spännande och inspirerande teman? Heurekas utställningar och interaktiva program erbjuder oförglömliga upplevelser för skolgrupper och grupper inom förskolepedagogiken, men att reskassan gapar tom kan ibland utgöra ett hinder för upplevelserna. Då är Heurekas fadderklassverksamhet lösningen. Varje år besöker upp till 10 000 elever Heureka med stöd av fadderklassverksamheten. Samarbetspartnernas stöd möjliggör varje år ett efterlängtat och oförglömligt Heurekabesök för många barn i skol- och förskoleåldern som annars inte nödvändigtvis skulle ha möjligheter att besöka vetenskapscentret.
En utfärd till Heureka inspirerar eleverna till att ta del av vetenskapliga rön och innovationer som underlättar vårt vardagsliv. Den motiverar eleverna i studierna och ger dem förhoppningsvis även tankar och riktning inför det framtida arbetslivet.

Vad ingår i fadderklasspaketet?

I fadderklasspaketet ingår inträdesbiljetter till Heurekas utställningar, tur- och returtransporter med abonnerad buss från skolan till Heureka och tillbaka igen samt det programinnehåll som har planerats tillsammans med den samarbetspartner som stöder fadderklassprogrammet. Paketet kan förutom utställningsbiljetter även innehålla till exempel ett interaktivt laboratorie- och verkstadsprogram som leds av en av Heurekas inspiratörer, en planetariefilm eller både och.

För vem?

Fadderklasspaketen riktas till skolklasser eller grupper inom förskolepedagogiken i det område som har valts ut tillsammans med samarbetspartnern. Fadderklasspaket erbjuds för både finsk- och svenskspråkiga grupper. Man ansöker om att bli fadderklass med den ansökningsblankett som finns på Heurekas webbplats. Varje fadderprogram förutsätter en separat ansökan. Ansökningstiderna meddelas på Heurekas webbplats, i kanalerna på sociala medier och i nyhetsbrevet för skolor och grupper inom förskolepedagogiken.

När?

Fadderklassbesök kan bokas av de valda grupperna under de tider som har angetts på förhand, utanför de livligaste skolrese- och semestersäsongerna. Närmare besöks- och bokningsanvisningar skickas separat till de klasser som väljs ut till respektive fadderklassprogram.

Vad kostar det?

Partnerföretaget för respektive fadderklassprogram ansvarar vid fadderklassbesöken för kostnaderna för inträdesbiljetterna, resorna och det programinnehåll som har avtalats på förhand. Besöken är, med undantag av eventuella måltider, gratis för de grupper som väljs ut.

Ta kontakt

Är du intresserad av ett fadderklassbesök? Som prenumerant på nyhetsbrevet med skolinformation är du den första att få information om nya fadderklassansökningar och annat som är aktuellt för skolor och grupper inom förskolepedagogiken.

Vill du stödja Heurekabesök för skolgrupper och grupper inom förskolepedagogiken?

Jag är intresserad av fadderklasspartnerskap

Erfarenheter av fadderklassbesök


Trustmary Reviews