Fotosynteesi

Yhteyttäminen biologisena, kemiallisena ja fysikaalisena ilmiönä

Fotosynteesi-oppimateriaalikokonaisuus

Fotosynteesi-oppimateriaalikokonaisuus on tarkoitettu tehtäviksi joko ennen Fotosynteesi-laboratorio-ohjelmassa vierailua, lisätehtäviksi fotosynteesiteemaan käsittelyyn tai jälkitehtäviaksi laboratorio-ohjelmakokemusten kertaamiseksi. Se soveltuu 7.–9.-luokkalaisille.

Materiaali koostuu toiminnallisista luokkahuoneaktiviteeteista, joiden avulla voi perehtyä yhteyttämiseen biologisena, kemiallisena ja fysikaalisena ilmiönä. Oppimateriaalissa tutustutaan ravintoketjuihin, kasvien anatomiaan ja fysiologiaan, kuten kapillaariilmiöön ja solukkoihin, yhteyttämisen kemiaan sekä osmoosiin.

Fotosynteesi-oppimateriaalit