Fotosyntes-
laboratorium

Under det handledda Fotosynteslaboratorieprogrammet får eleverna lära sig mer om grundprinciperna för assimilation genom olika experimentella arbeten som inspirerar till forskning.

Målet med programmet är att med hjälp av experimentella metoder
ge eleverna en introduktion till assimilation eller fotosyntes, gå igenom
förutsättningarna för den och undersöka vad den leder till, dvs. vad slutresultatet
blir. Under programmet lär eleverna sig mer om vanliga forskningsmetoder
inom naturvetenskap, laboratorieutrustning och arbetssäkerhet.

För vem: åk 3–9.
Längd: 45 min.

Läromedelshelheten Fotosyntes är avsedd att utföras antingen före man
deltar i laboratorieprogrammet, som tilläggsuppgifter för att behandla
fotosyntestemat eller som uppföljande uppgifter för att gå igenom erfarenheterna
från laboratorieprogrammet.

Läromedelshelheten Fotosyntes