Fula jeans och falska pengar

Verkstad om livscykeltänkande

Fula jeans och falska pengar

Fula jeans och falska pengar är en verkstad om livscykeltänkande. En persons skräp är en annan persons skatt. Skräp är egentligen någonting som duger att
användas, men befinner sig på fel plats. Man måste bara hitta dess rätta plats, nyttoanvändning av avfall.

Längd: cirka 45 minuter
Gruppstorlek: 12–25 personer
För vem: passar elever i årskurs 7–9 och vuxna

Fula jeans och falska pengar -verkstadsanvisningar

I samarbete med

  • HSY