GeeniUs

Tutustutaan perinnöllisyyteen ja biopankkeihin

GeeniUs-hankkeen työpajaohjeet

GeeniUs-oppimistehtävien tavoitteena on lisätä ymmärrystä geeneistä, geneettisistä ominaisuuksista, DNA:sta ja biopankeista.

GeeniUs-oppimistehtävät on tehty osana GeeniUs-hanketta yhteistyössä HUS:n, Helsingin Biopakin ja Tieteen tiedotuksen kanssa.

Oppimistehtävien käyttö

Tehtävistä löytyy tekemistä aina peruskoulusta 2. asteelle. Tehtävät soveltuvat käytettäväksi osana aiheeseen sopivia oppitunteja, tai niitä voi käyttää omana oppituntikokonaisuutena opetuksen mukana.

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus

Tehtävistä löytyy sisältöjä poikkitieteellisesti ympäristöoppiin, biologiaan, kemiaan, terveystietoon, matematiikkaan, liikuntaan ja käsityötunneille.

GeeniUs-työpajojen ohjeet

Yhteistyössä

  • Yhteistyössä