Generation AI

Generation AI

Kolmevuotisessa Generation AI-hankkeessa (2023–2025) tutkitaan ja luodaan pohjaa tekoälyn toimintaperiaatteet ja mahdollisuudet huomioivalle teknologiakasvatukselle. Lisäksi tarkastellaan kriittisesti tekoälyn käyttöön liittyviä riskejä ja puutteita.

Hanke tuo yhteen teknologian kehittäjät, koulut, viranomaiset, yritykset ja kansalaisjärjestöt. Se vahvistaa lasten ja nuorten kykyä kohdata teknologian globaaleja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja tuottaa opettajien käyttöön pedagogisia työkaluja oppimisen murrokseen.

Heurekassa hanke näkyy opettajatapahtumina, koululaisten vuotuisina, syksyllä järjestettävinä Robotiikkaviikkoina, perhepäivinä sekä oppimateriaaleina.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian alainen Strategisen tutkimuksen neuvosto, ja sen konsortiokumppaneita ovat Heurekan lisäksi Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen Koodikoulu ja Joensuun Tiedeseura.

Tutustu tarkemmin Generation AI -hankkeen tavoitteisiin

Yhteistyössä

  • Strateginen tutkimusneuvosto