Heurekan toiminta

Tiedekeskus Heureka

Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia, tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon keskimäärin noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.

Tehtävä:
Oivaltamisen iloa!

Visio:
Kaikki rakastuvat tieteeseen.

Arvot:

 • Pohjaamme tutkittuun tietoon.
  Olemme luotettavia, avoimia ja edistämme tieteen tuntemusta.
 • Innostamme kaikkia uteliaisuuteen.
  Kartutamme yhteiskunnan tiedepääomaa tekemällä tieteestä helposti lähestyttävää. Tarjoamme merkityksellisiä ja mieleenpainuvia elämyksiä.
 • Toimimme vastuullisesti.
  Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ohjaavat kaikkea toimintaamme.
 • Opimme ja onnistumme yhdessä.
  Kannustamme luovuuteen ja uudistumiseen. Rakennamme yhteistyötä moninaisuutta kunnioittaen.
Heurekan vuosikertomus 2022 (pdf)

Tiedekeskussäätiö sr

Tiedekeskus Heureka on taloudellista voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminnasta vastaa Tiedekeskussäätiö sr. Tiedekeskussäätiö muodostaa konsernin, johon emosäätiön lisäksi kuuluvat kaksi täysin sen omistamaa tytäryhtiötä: vientitoimintaa hoitava Heureka Overseas Productions Ltd Oy ja Tiedekauppa Magneetti Oy, jolla on Heureka Shop -nimellä toimivat myymälät Heurekassa ja Kampin kauppakeskuksessa.

Tiedekeskussäätiön 10 taustayhteisöä osallistuvat aktiivisesti Heurekan toimintaan sitä tukien ja kehittäen. Säätiön korkein päättävä elin on hallitus, jonka jäsenet valitsee valtuuskunta. Päivittäistä toimintaa johtaa Heurekan toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä ja muu Heurekan henkilökunta.

Tiedekeskussäätiön taustayhteisöt:

 • Aalto-yliopisto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Helsingin yliopisto
 • Opetusalan ammattijärjestö OAJ
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • Vantaan kaupunki

Tiedekeskussäätiön hallitus 2024–2025:

Aalto-yliopisto:
Vesa Välimäki

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:
Susanna Blomqvist

Helsingin yliopisto:
Samuli Siltanen (varapuheenjohtaja)

Tieteellisten seurain valtuuskunta:
Lea Ryynänen-Karjalainen
Emilia Palonen

Vantaan kaupunki:
Markku Kuula (puheenjohtaja)
Päivi Laakkonen
Anniina Pylsy
Timo Valtonen

Tiedekeskussäätiö sr:
Mikko Myllykoski, toimitusjohtaja
Ari Kurenmaa, varatoimitusjohtaja
Heli Ainoa, viestintä- ja palvelujohtaja
Vesa Lepistö, elämysjohtaja

Tiedekeskussäätiön valtuuskunta 2022–2025:

Aalto-yliopisto:
Pirjo Kääriäinen
Kirsi Peltonen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:
Jenni Taipalkoski
Yrjö Neuvo
Mikko Vieltojärvi

Helsingin yliopisto:
Kaarle Hämeri (puheenjohtaja)
Tuuli Toivonen

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:
Antti Karetie
Pasi Pesonen

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK: Juha Antila
Ari-Matti Näätänen

Tieteellisten seurain valtuuskunta:
Markku Leskelä
Panu Nykänen

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Lasse Laitinen

Valtiovarainministeriö:
Tuomas Laiho

Vantaan kaupunki:
Otto Aalto
Hussein al-Taee
Jarkko Haanpää
Säde Heikinheimo
Minna Heikkinen
Eeva Helén
Vesa Kupila
Miia Lindell
Pasi Liukkonen
Pirkko Niemi
Varpu Peltonen
Ellen Pessi
Mika Rautio
Ann-Christine Teir

Heurekan historia

Tiedekeskus Heurekan juuret juontavat Helsingin yliopistoon ja maailmalla tiedekeskuksiin tutustuneisiin tieteilijöihin. Alullepanijoita olivat dosentit Tapio Markkanen, Hannu I. Miettinen ja Heikki Oja. Alkusysäyksenä oli 20.–26.5.1982 Helsingin Säätytalolla pidetty Fysiikka 82 -näyttely. Saman vuoden syksyllä perustettiin tiedekeskusprojekti, jota aluksi tukivat Suomen Akatemia, opetusministeriö ja eräät säätiöt.

Projektista syntyi Tiedekeskussäätiö vuosien 1983–1984 vaihteessa. Säätiön alkuperäiset perustajajäsenet olivat Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Teollisuuden keskusliitto.

Vantaa tarjoutui tiedekeskuksen isäntäkaupungiksi ja osittaiseksi maksajaksi vuonna 1984 sekä osoitti tiedekeskukselle paikan Tikkurilan eteläpuolelta sijaitsevalta tontilta. Vuoden 1985 aikana käydyssä arkkitehtikilpailussa annettiin kaksi ensimmäistä palkintoa, joista toteutettavaksi valittiin Mikko Heikkisen, Markku Komosen ja Lauri Anttilan ehdotus ”Heureka”. Tästä tiedekeskus sai myös nimensä.

Ennen Heurekan rakennuksen valmistumista tuotettiin joitakin tiedeaiheisia näyttelyitä kokeilumielessä muihin paikkoihin. Tiedekeskus Heurekan sisältösuunnitelma valmistui 1986. Rakennuksen peruskivi muurattiin lokakuussa 1987 ja rakennus valmistui vuotta myöhemmin. Rakennuksen kokonaispinta-ala oli n. 8 200 m², josta näyttelytilaa n. 2 500 m². Tiedekeskus Heureka avattiin yleisölle 28. huhtikuuta 1989.