I havets inre -inlärningsuppgifter

Inlärningsuppgifter för planetariefilmen I havets inre

Havet är vaggan för allt liv. I Heurekas planetariefilm I havets inre dyker vi ner i havsdjupet och tittar närmare på de gemensamma rötterna för alla levande varelser.
Livet på jorden började i haven för miljarder år sedan. I haven finns många slags biotoper, från tropiska korallrev till Östersjön med dess svala brackvatten och de mörka djupen hos vulkankratrar på havsbottnen. Från haven har livet intagit sötvattnen – älvar, sjöar och våtmarker – och till sist även torra land. Som ett minne av det marina ursprunget är vatten fortfarande en förutsättning för allt liv, och alla levande varelser består till största delen av vatten.

Inlärningsuppgifternas syfte och användning: Syftet är att underlätta orienteringen inför Heurekabesöket, fördjupa planetariefilmens teman och främja repetitionen av temaområdena efter Heurekabesöket. I uppgifterna får ni ta del av den mångfald som råder i havsmiljöerna och bland djuren i dem, undersöka vattenprover och sätta er in i vattnets egenskaper och kemi, fundera på organismernas släktskapsförhållanden och identifiera planktonorganismer som har ni själva har samlat in från ett vattendrag. Uppgifterna kan göras före eller efter besöket på planetariet.

Inlärningsuppgifternas lämplighet och metoder: Uppgifterna passar för elever i olika åldrar och på olika nivåer i lågstadiet, högstadiet och på andra stadiet. Uppgifterna är aktivitetsbaserade och utförs parvis eller i grupp.

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen: Uppgifterna passar särskilt bra som lärostoff i omgivningslära, biologi, geografi och kemi.

 

Inlärningsuppgifter för planetariefilmen I havets inre Uppgiftsbilagor för planetariefilmen I havets inre