Ideakilpailu taideteoksesta Heurekan edustalle

Heurekan sähköaiheisen ideakilpailun kilpailuaika on päättynyt

Heurekan sähköaiheisen ideakilpailun kilpailuaika on päättynyt. Suuren suosion saaneeseen kilpailuun on lähetetty yhteensä 65 ehdotusta. Kilpailun tulokset julkistetaan maaliskuun 2020 kuluessa.

Heurekan ideakilpailun virallinen kilpailuaika päättyi 30.11.2019. Postilakon vuoksi kilpailutöiden vastaanottoa pidennettiin, jotta kaikkien kilpailuehdotusten lähettäjien yhdenvertainen kohtelu voitiin varmistaa.

Kilpailu sai suuren suosion ja kiitämmekin jo nyt lämpimästi osanottajia kiinnostuksestanne kilpailua kohtaan.

Tuomaristo kokoontuu arvioimaan ehdotuksia 13.2.2020 ja päättää tuolloin jatkoaikataulusta ja teosten esillepanosta.

Tiedotamme kilpailun aikatauluista mukaan lukien teosten takaisin luovutuksen ajankohdasta tällä sivustolla helmi/maaliskuun aikana.

Lisätiedot

Carina Jaatinen, näyttelypäällikkö, ideakilpailun tuomariston sihteeri

ideakilpailu@heureka.fi

24.4.2019:

Ideakilpailu taideteoksesta Heurekan edustalle

Tiedekeskuksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi Heureka ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus (STEK) järjestävät ideakilpailun vuorovaikutteisen taideteoksen toteuttamiseksi Heurekan edustalle. Juhlavuoden kilpailu tulee jättämään pysyvän jäljen kaupunkikuvaan näkyvälle paikalle pääradan varteen.

Kilpailun tarkoituksena on löytää idea näyttäväksi vuorovaikutteiseksi teokseksi, joka voidaan toteuttaa Heurekan edustalla olevalle nurmikkoalueelle. Kilpailulla haetaan teosta, joka huomioisi vuodenaikojen erilaiset sää- ja valaistusolosuhteet. Teos tulee olemaan esillä suositulla kokoontumispaikalla ulkona vuoden ympäri.

Teos voi hyödyntää esimerkiksi sensoritekniikkaa, muuttuvia valaistusratkaisuja tai jollain muulla oivaltavalla tavalla kytkeytyä sähkön maailmaan. Teos on mielellään leikkisän kokeellinen, ja se voi hyödyntää luonnon prosesseja. Teos voi myös hyödyntää sähköä, joka voidaan vetää paikalle.

Palkintolautakunta arvioi kilpailuehdotusten oivaltavuutta, vuorovaikutteisuutta, taiteellista laatua ja toteuttamiskelpoisuutta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka teos sopii yhtäältä fyysiseen ympäristöönsä Heurekan edustalla ja toisaalta henkiseen ympäristöönsä osana tiedekeskuksen tarjontaa havainnollistamassa sähkön maailmaa.

Ideakilpailu ja teos toteutetaan tiedekeskuksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi STEK:n tuella. Kilpailu on avoin suomalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville. Kilpailija voi olla myös teknis-taiteellinen työryhmä. Teoksen toteuttamiseksi on varattu 200 000 euroa. Ideakilpailun palkintosummat ovat: ensimmäinen palkinto 7 500 euroa, toinen palkinto 4 500 euroa ja kolmas palkinto 3 000 euroa. Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kaksi 1 000 euron tunnustuspalkintoa. Kilpailuaika päättyy lauantaina 30.11.2019 klo 17:00.

Postilakon vuoksi kilpailutöiden arviointi ja esillepano siirtyvät vuoden 2020 alkuun.

Lue tarkemmat tiedot ja ohjeet kilpailukutsusta.

Karttapohjia suunnittelutyön tueksi

Yhteistyössä

  • STEK

Ajankohtaista kilpailuun osallistuville

Postilakko voi viivyttää teosten saapumista Heurekaan. Huomioimme postitse mahdollisesti myöhässä tulleet kilpailuehdotukset, mikäli osallistujalla on esittää lähetyskuitti ja ehdottaja on lähettänyt ilmoituksen ehdotuksensa jättämisestä myös sähköpostilla kilpailun järjestäjille osoitteeseen aura.lehtonen@artists.fi. Sähköpostiviestiin on kirjattava myös ehdottajan tai ehdottajaryhmän ehdotukseen merkitty nimimerkki.

Muistathan kirjata Ideakilpailuun jätettävän ehdotuksen / kuoren päälle ”IDEAKILPAILU” ja ehdotuksen tekijän tai tekijäryhmän nimimerkki.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Voiko kilpailuehdotuksen jättää myös sähköpostitse?

Vastaus: Kilpailuehdotuksia voi tuoda Heurekaan (Tiedepuisto 1, 01300 Vantaa) sääntöjen mukaan kuukauden ajan ja lisäksi kilpailuehdotuksia voi myös lähettää postitse osoitteeseen: Tiedekeskus Heureka, PL 166, 01301, Vantaa. Sääntöjen mukaan emme valitettavasti voi ottaa ehdotuksia vastaan sähköpostitse.

Kysymys: Löytyykö karttoja kilpailualueesta dwg-muodossa?

Vastaus: Kilpailun sivulla on ladattavissa kilpailualueen käsittävä kantakartta sekä DWG- että PDF-muodossa, sekä maanpinnan pistepilvikartta LAZ-tiedostona.

Kysymys: Voiko kilpailuun osallistua työryhmällä, johon kuuluu myös muita kuin Suomen kansalaisia?

Vastaus: Monikansallisella työryhmällä voi osallistua kilpailuun sillä ehdolla, että työryhmän vastuuhenkilö kilpailussa ja kilpailuehdotuksen tekijänoikeudenhaltija on Suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva henkilö. Mikäli työryhmän ehdotus voittaa, tulee työryhmän sopia keskenään projektin hoidosta ja eteenpäin viemisestä niin, ettei ulkomailla asuminen muodosta esteitä kokouksiin osallistumiseen eikä budjettiin sisältyvien matkakulujen, kommunikaation tai teoksen viimeistelemisen ja työn loppuun saattamisen suhteen.