Ideaverstas

Uudenlainen alue, jossa osallistutaan ideointi- ja innovointiprosessiin

Ideaverstaan työpajat ovat uudenlaisia oppimisohjelmia, joissa osallistutaan ideointi- ja innovointiprosessiin. Työpajassa keksitään annettuihin ongelmiin ratkaisuja, harjoitetaan kädentaitoja ja mahdollistetaan onnistumisen kokemuksia jokaiselle oppilaalle. Ideaverstastyöskentelyssä harjoitellaan yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta sekä materiaalituntemusta ja teknistä ymmärrystä. Työpajassa ideoista kehitetään ratkaisuja kokeilun ja parantelun kautta. Oikeita vastauksia ongelmiin ei ole, vaan jokainen luo omanlaisensa ja -näköisensä ratkaisun. Ideaverstaassa työstetään mekaniikkaan ja sähköoppiin liittyviä haasteita, jotka vastaavat erityisen hyvin opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteiseen L1 (3.-6. luokka).

Yhteistyössä

  • Yhteistyössä

Ideaverstaan ennakkovarattava ohjelma

Sähköinen ketjureaktio

Tässä ohjelmassa hyödynnetään virtapiiriä koko ryhmän yhteisen ketjureaktion toteuttamisessa. Ohjelman päämääränä ei ole lopputulos vaan prosessi. Oppilaat harjoittelevat innovointiprosessia ja heitä tuetaan keksimään pienryhmissä ratkaisuja. Prosessin aikana oppilailla on mahdollisuus kehittää yhteistyötaitojaan sekä jakaa ja jatkokehittää omia ja toisten ideoita. Lopussa oppilaat saavat mahdollisuuden sanallistaa omia ratkaisujaan ja reflektoida tekemistään.

Sähköinen ketjureaktio tukee koulun opetusta parhaiten, mikäli oppilaiden kanssa kerrataan/ tutustutaan virtapiirin sekä kytkimen käsitteisiin jo ennen työpajaan osallistumista. Oppilaat voivat tallentaa työpajan prosessin eri vaiheita ja hyödyntää tallenteita koulussa työpajan jatkokäsittelyssä.

Kenelle: 3.-9. lk, ammatillinen koulutus
Kesto: 60 min
Ryhmäkoko enintään: 16 oppilasta
Yhteydet opetussuunnitelmaan: Sähköinen ketjureaktio vastaa osaan opetussuunnitelman ympäristöopin oppiaineen tavoitteista 3. – 6. -luokkalaisille sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteeseen L1.