Idéverkstaden

Idéverkstaden

Idéverkstaden är ett nytt slags område för kreativ problemlösning. I Idéverkstaden tar man fram idéer och bygger svar på olika utmaningar. Det finns olika material och verktyg som man kan använda för att skapa unika lösningar – det finns inte bara ett rätt svar. Idéverkstaden ger utrymme för kreativitet och utvecklar samarbets- och problemlösningsförmågan, materialkännedom och teknisk insikt.

I Idéverkstaden kan du ta del av en idéutvecklings- och innovationsprocess. Utveckla små luftfarkoster i Sväva och flyg, skapa berättelser i Skuggteatern och låt dig inspireras till att bygga vad som helst i Tusen och en klossar. Vid sidan av dessa erbjuder vi tre fascinerande utmaningar: Bygg med sugrör, Planera en backbil och Elektrisk kedjereaktion. I utmaningarna är tanken att man utvecklar lösningar genom försök och förbättringar.

Ta tag i utmaningar!
Bli en uppfinnare, konstruktör och experimentör!
Testa och justera: ofta behövs det flera misslyckanden innan man lyckas.