Idéverkstaden

Idéverkstaden

Idéverkstaden är ett nytt slags område för kreativ problemlösning. I Idéverkstaden tar man fram idéer och bygger svar på olika utmaningar. Det finns olika material och verktyg som man kan använda för att skapa unika lösningar – det finns inte bara ett rätt svar. Idéverkstaden ger utrymme för kreativitet och utvecklar samarbets- och problemlösningsförmågan, materialkännedom och teknisk insikt.

  • Ta tag i utmaningar.
  • Bli en uppfinnare, konstruktör och experimentör.
  • Testa och justera: ofta behövs det flera misslyckanden innan man lyckas.

I Idéverkstaden kan du ta del av en idéutvecklings- och innovationsprocess

  • Utveckla små luftfarkoster i Sväva och flyg,
  • skapa berättelser i Skuggteatern och
  • låt dig inspireras till att bygga vad som helst i Tusen och en klossar.

Vid sidan av dessa erbjuder vi tre fascinerande utmaningar:

  • Bygg med sugrör,
  • Planera en backbil och
  • Elektrisk kedjereaktion.

I utmaningarna är tanken att man utvecklar lösningar genom försök och förbättringar.