Idéverkstaden

Idéverkstaden

Idéverkstaden är ett nytt slags område för kreativ problemlösning. I Idéverkstaden tar man fram idéer och bygger svar på olika utmaningar. Det finns olika material och verktyg som man kan använda för att skapa unika lösningar – det finns inte bara ett rätt svar. Idéverkstaden ger utrymme för kreativitet och utvecklar samarbets- och problemlösningsförmågan, materialkännedom och teknisk insikt.

  • Ta tag i utmaningar.
  • Bli en uppfinnare, konstruktör och experimentör.
  • Testa och justera: ofta behövs det flera misslyckanden innan man lyckas.