Harrastusten Vantaa yläkouluikäisten Tiedeiltapäivä
Heurekassa tiistaisin 19.9. alkaen klo 15.45–16.45

Heureka järjestää tiistaisin vantaalaisille yläkouluikäisille nuorille Tiedeiltapäiviä paikan päällä tiedekeskuksessa. Tiedeiltapäiviä on syyslukukaudella 12 krt ja kevätlukukaudella 16 krt. Tiedeiltapäiviä ei järjestetä koulujen syys- ja talvilomilla eikä torstaina 14.11., jolloin Heureka on kansainvälisen konferenssin vuoksi suljettuna yleisöltä.

Heurekan tiedeiltapäivissä työskennellään ohjatusti monitieteellisten tutkimusten parissa kokeita tehden ja haasteita ratkoen. Tiedeiltapäivissä tutkitaan ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä mm. Heurekan laboratorioissa, työpajoissa, Ideaverstaalla, tiedeteatterissa ja näyttelyissä. Tiedeiltapäivien teemoina ovat mm. avaruus ja avaruusteknologia, fysiikan, kemian ja biologian laboroinnit, robotiikka ja ohjelmointi, innovaatio-oppiminen ja värkkääminen, jossa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja sekä tekniikkaa, medialukutaito, historia ja arkeologia sekä luovuuden kehittäminen.

2023 Ilmoittautuminen Heurekan yläkoululaisten Tiedeiltapäivään tiistaisin klo 15.45–16.45

Henkilötietojen käsittely
Henkilötietoja kerätään Vantaan kaupungin maksuttomiin Vantaan harrastamisen Suomen mallin harrastekerhoihin ilmoittautumisia varten ja harrastustoiminnasta tiedottamiseen. Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys on asiakassuhde (Henkilötietolaki 8§). Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Ilmoittautumisen yhteydessä luovutetut henkilötiedot kulkevat suojatun yhteyden kautta ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain harrastuksen järjestäjälle, sen ohjaajille sekä mahdollisille harrastusohjaajien sijaisille ja harrastusavustajille. Harrastusten Vantaan hankepäällikölle ja hankekoordinaattorille luovutetaan hankkeen raportoinnin kannalta oleellisia tietoja, jotka eivät sisällä osallistujien tai huoltajien henkilötietoja. Luovutettuja tietoja ei käytetä tai luovuteta edelleen sivullisille eikä muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen.
Informointiasiakirjat henkilötietojen käsittelystä