Jordbävningar

Kuvös

Bam, Iran 2003  

Finlands Röda Kors förde tillsammans med Norges Röda Kors ett fältsjukhus till Bam. Jag arbetade som laboratorieskötare i fältsjukhusets laboratorium. Fältsjukhusets verksamhetskapacitet motsvarar ett finländskt kretssjukhus. Förlossningar utgör alltid en stor del av verksamheten vid ett fältsjukhus. Den här gången bestämde en baby sig för att komma till världen en aning för tidigt, och eftersom det inte fanns någon kuvös i vår utrustning så byggdes en sådan. Vår tekniker byggde en kuvös av en papplåda, bubbelplast och tejp. Värmekällan bestod av varmvattenflaskor. Lådan fungerade utmärkt och babyn överlevde.   

-Seija, biståndsarbetare 

Hoppets näve

Mexico City, Mexiko  2017  

Två dagar efter jordbävningen hörde jag att en väns hus hade rasat under skalvet. Jag gick dit, och där fanns många ungdomar som hjälpte till att söka efter människor som blivit kvar i ruinerna. Det gjorde stort intryck på mig att se hur en stor grupp människor arbetade tillsammans. Plötsligt lyfte någon sin knutna näve som ett tecken på tystnad, så att vi skulle höra om hen ropade på hjälp eller om det hördes något annat ljud. De sekunderna, minuterna, gjorde verkligt stort intryck. Det hördes ingenting, inte ett knyst. Det var som om vi alla skulle ha varit tillsammans med hen, i tystnaden.   

Sorgligt nog så hittades inte min vän. Men ögonblicket var vackert och finns kvar i mitt minne. För mig representerar tecknet för tystnad, den höjda näven, jordbävningarnas historia i Mexiko. Alla vet vad det betyder. Det är även ett hoppets tecken för dem som överlevde.  

-Oscar, invånare i Mexico City