Katastrofien keskellä

Opi resilienssistä

Katastrofien keskellä -näyttelyn teemaan liittyvät materiaalit

 

Katastrofien keskellä -näyttelyn teemoja tukevat monipuoliset materiaalit alakoulun ylimmille luokille, yläkouluun ja toiselle asteelle. Materiaaleja voi käyttää joustavasti ennen tai jälkeen vierailun.

Oppimiskokonaisuudet

Monialainen oppimiskokonaisuus
koostuu useaan eri oppiaineeseen suunnitelluista tehtävistä.
Oppimateriaalissa tutustutaan luonnonkatastrofeihin ja siihen, kuinka ihmiset voivat vaikuttaa niiden syntymiseen sekä vähentää niiden vaikutusta varautumisella.

Oppimistehtävien tavoitteet:
Materiaalien tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä siitä, mitä resilienssi on, ja miten se näkyy eri elämän osa-alueilla. Erityisesti resilienssiä tarkastellaan suhteessa luonnonkatastrofeihin.

Oppimiskokonaisuuksien käyttö:
Tehtäviä voi käsitellä eri oppiaineissa alakoulun ylemmillä luokilla, yläkoulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus:
Kokonaisuuden sisältöjä voi hyödyntää seuraaviin aineisiin ja aiheisiin:
biologia, fysiikka, kemia, maantieto, terveystieto, ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, psykologia sekä laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin, kuten monilukutaito, hyvinvointiosaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen ja vuorovaikutusosaaminen.

Oppimateriaalit alakouluihin Oppimateriaalit yläkouluihin ja toiselle asteelle Kuvat luonnonkatastrofeista

Tulevaisuusperintöverstas-työpaja

Työpaja on tehty yhteistyössä Turun yliopiston DYNAMO-hankkeen
kanssa. Ideana on ryhmässä keskustellen ja itsekseen pohtien koota ajatuksia siitä, millaisia asioita haluaisimme vielä tulevaisuuteen perintönä tästä päivästä.

Ohjeita materiaalin käyttöön: Työpaja on jaettu neljään eri vaiheeseen: Intro, Menneisyyden tulevaisuudet ja nykyhetken muutostarve, Tulevaisuushyppy ja Tulevaisuusperintö. Osioista kaksi ensimmäistä voi toteuttaa ennen Katastrofien keskellä -näyttelykäyntiä ja kaksi seuraavaa näyttelykäynnin jälkeen. Työpaja soveltuu käytettäväksi myös ilman näyttelykäyntiä.

Kenelle:
Työpaja on suunnattu yläkouluun, toiselle asteelle ja aikuisryhmille

Työpajan kuvaus Työpajan tehtävät Tositarinat

Astu sisään näyttelyn maailmaan

Katastrofien keskellä -näyttely sekä siihen liittyvät materiaalit kannustavat tutustumaan omiin ja yhteisön voimiin ja hyödyntämään niitä vaikeissa tilanteissa.

Tutustu näyttelyyn