Skolprogram

I samband med ett skolbesök kan du välja att boka program på förhand. Mer information om höstterminens programmens innehåll, längd, gruppstorlekar och kopplingar till läroplanen finns underifrån.

Gör en förhandsbokning

Optiska illusioner

Vad är illusioner och vad får oss att se dem? I programmet Optiska illusioner lurar vi de olika sinnena, undersöker djupseendet, ljusbrytning och färgseende.

Skolprogram