Fotosyntes

Assimilation som ett biologiskt, kemiskt och fysikaliskt fenomen

Läromedelshelheten Fotosyntes

Läromedelshelheten Fotosyntes är avsedd att utföras antingen före man deltar i Fotosyntes laboratorieprogrammet, som tilläggsuppgifter för att behandla fotosyntestemat eller som uppföljande uppgifter för att gå igenom erfarenheterna från laboratorieprogrammet. Materialet lämpar sig för åk 3–6 och 7–9.

Materialet består av interaktiva klassrumsaktiviteter som fördjupar temat och förtydligar helhetsbilden, med hjälp av vilka kan man sätta sig in i assimilation som ett biologiskt, kemiskt och fysikaliskt fenomen. I läromedlet får man bekanta sig med näringskedjor, växters anatomi och fysiologi, till exempel kapillärkraften och cellerna, assimilationens kemi och osmos.

Läromedelshelheten Fotosyntes för åk 3–6 Läromedelshelheten Fotosyntes för åk 7–9