Muuttuva maapallo

Elokuva kotiplaneettamme luonnonilmiöistä

Muuttuva maapallo -elokuvan oppimateriaalit

Tämä opas on käännetty alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Opettajan oppaan ovat kirjoittaneet Lisa Bruck, joka on Marylandin osavaltion Frederickin piirikunnan koulupiirin tiedekasvattaja, ja Dynamic Earth -elokuvan tuotantotiimin jäsenet.

Tässä oppaassa käsitellään monia kysymyksiä, joita yleensä nousee esiin, kun keskustellaan ja opitaan maapallon
ilmastojärjestelmästä ja ilmastonmuutoksesta. Oppaaseen sisältyy myös useampi lähiopetustehtävä, jotka auttavat
oppilaita ymmärtämään tätä tärkeää aihetta. Oppaan lisäresurssien avulla opettajat ja oppilaat voivat kehittää
tietämystään ilmastosta ja säästä. Tämä opas on tarkoitettu opettajille, joiden oppilaat opiskelevat yläkoulussa ja
toisella asteella.

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus
Kokonaisuuden sisältöjä voi hyödyntää seuraaviin oppiaineisiin: fysiikka, kemia ja maantieto.

Muuttuva maapallo -elokuvan oppimateriaalit yläkouluun ja toiselle asteelle Tutustu elokuvaan