Suoliston salaisuus

Yhteydet opetussuunnitelmaan

Suoliston salaisuus

Tee täsmäisku biologiaan, terveystietoon, kemiaan ja ympäristöoppiin! Suoliston salaisuus -näyttely vie matkalle meitä jokaista lähellä olevaan maailmaan:   ruuansulatukseen, suolistomikrobeihin sekä suoliston hyvinvointiin. Tutustu näyttelyn opetussuunnitelmavastaavuuksiin sekä monipuolisiin teemaa täydentäviin oppimateriaaleihin.

Yhteistyössä

Sisältötavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Luokat 1-2

• S1 Kasvu ja kehitys (Ympäristöoppi)
• S4 Tutkiminen ja kokeileminen (Ympäristöoppi)
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L4 Monilukutaito

Luokat 3-6

• S1 Minä ihmisenä (Ympäristöoppi)
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
• L4 Monilukutaito

Luokat 7-9

• S5 Ihminen (Biologia)
• S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy (Terveystieto)
• S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä (Kemia)
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Lukio

• 1. Terveyden perusteet (TE1)
• 2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)
• 4. Ihmisen biologia (BI4)