Olomuotolaboratorio

Laboratorio-ohjelmassa tutustutaan eri olomuotoihin ilmiönä ja olomuodon muutoksiin kokeellisten töiden sekä näyttävien demonstraatioiden kautta.

Ohjelmassa käydään läpi olomuotoja ja olomuodon muutoksia arkielämässä ja tutustutaan kokeellisesti mm. liukenemiseen.

Kenelle: Luokat 3–6
Kesto: 45 min
Yhteydet opetussuunnitelmaan: ympäristöoppi, kemia