Olomuotolaboratorio

Laboratorio-ohjelmassa tutustutaan eri olomuotoihin ilmiönä ja olomuodon muutoksiin kokeellisten töiden sekä demonstraatioiden kautta.

Alakoululaisten kanssa käydään läpi olomuotoja ja olomuodon muutoksia arkielämässä ja tutustutaan kokeellisesti mm. liukenemiseen ja olomuotoihin.

Yläkoululaisten kanssa puolestaan syvennytään olomuodon muutoksien termeihin ja käydään lyhyesti läpi olomuotoja molekyylitasolla, erilaisia olomuodon muutoksia ja olomuodon muutoksen vaatimuksia. Kokeellisesti tutustutaan mm. sublimoitumiseen ja lyhyesti indikaattoreihin.

Ohjelmassa päästään myös nauttimaan näyttävistä demonstraatioista.

Kenelle: Luokat 3–9
Kesto: 45 min
Yhteydet opetussuunnitelmaan: Alakoulun ympäristöoppiin sekä yläkoulun kemian ja fysiikan opetussuunnitelmiin soveltuva ohjelma