Optiset illuusiot

Mitä ovat illuusiot ja mihin perustuu niiden havaitseminen? Optiset illuusiot -työpajassa hämätään näköaistia tutustumalla erilaisiin illuusioihin ja tarkastellaan valon käyttäytymistä.

Kenelle: 3-9 lk
Kesto: 45 min
Ryhmäkoko enintään: 24 oppilasta
Yhteydet opetussuunnitelmaan: Oppiainerajat ylittyvät matematiikan, ympäristöopin, fysiikan, kemian, biologian, psykologian, terveystiedon ja kuvaamataiteen osalta.