Puuta päivittäin -työpaja

Puuta päivittäin -työpajaohjeet

Puuta päivittäin -materiaalipaketti koostuu yhdeksästä eri työpajasta sekä lisätehtävistä. Tarjolla on useampia moduuleita, joista opettaja voi rakentaa sopivan kokonaisuuden yhdelle tai useammalle tunnille eri vuosiluokille. Työpajoissa on vaihtoehtoja varhaiskasvatuksesta lukioikäisiin.

Työpajojen aiheet vaihtelevat yksittäisen puun tutkimisesta jokamiehenoikeuksiin liittyen kuitenkin isompaan metsiä ja kiertotaloutta käsittelevään kokonaisuuteen. Työtapojen kirjo kattaa laajan valikoiman askartelusta metsäretkiin sekä pohdinnasta ja keskustelusta tarkkaan luonnontieteelliseen mittaamiseen sekä koetulosten havainnoimiseen. Osa työpajoista toteutetaan luokassa, osa pihalla tai metsässä ja osa voidaan toteuttaa sekä luokassa että ulkona.

Puuta päivittäin -työpajakokonaisuuden syntymisen mahdollisti yhteistyö Metsäteollisuus ry:n kanssa.

Puuta päivittäin -työpajaohjeet