RePlay-hankkeen oppimateriaali

Kojeiden uusi elämä – e-jätteen hyötykäyttö 

Heurekan kiertotalousteemaa tukemaan on tuotettu oppimateriaali elektroniikkajätteestä. Elektroniikkajätteen eli e-jätteen määrä kasvaa valtavaa vauhtia. Miten voisimme parhaiten hyödyntää sitä?

Oppimateriaali e-jätteen hyötykäytöstä

Oppimistehtävien tavoitteet: Materiaali antaa vastauksia e-jätteen syntymiseen, vähentämiseen ja hyötykäyttöön liittyen.

Oppimistehtävien käyttö: Tehtäviä voi käsitellä eri oppiaineissa alakoulun ylemmillä luokilla, yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Materiaalin kohdat 1–3 sekä etätehtävän voi käsitellä yhden oppitunnin aikana, mutta kohdan 5 tehtävien ja kohdan 6 lisätehtävien tekemiseen keskittymällä materiaali riittää hyvin kahdeksikin oppitunniksi tai koko päiväksi ilmiöoppimisen materiaalina.

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus: Tehtävät soveltuvat alakoulun 3.–6. -luokilla erityisesti äidinkielen ja ympäristöopin sisältöihin, 7.–9. -luokilla äidinkielen, fysiikan ja kemian sisältöihin. Lisäksi materiaali vastaa peruskoulun ala- ja yläkoulujen laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

 

Lisätietoa

www.replay-eit.eu 

Paula Havaste
paula.havaste@heureka.fi
 

Yhteistyössä

  • RePlay
  • RawMaterials Academy