Rottakoripallo

Tutustu eläinten käyttäytymiseen draaman keinoin

Rottakoripallo-kohteeseen liittyvät materiaalit

Huom. Rottakoripallonäytökset ovat toistaiseksi tauolla, mutta oppimateriaalin kaikki tehtävät ovat kuitenkin toteutettavissa.

Rottakoripallo-oppimateriaalit sisältävät koulussa ja Heurekassa toteutettavia tehtäviä ja tutkimuksia, jotka liittyvät Heurekan Rottakoripallo-näyttelykohteeseen eli Heurekassa asuviin kesyrottiin. Rotat esiintyvät yleisölle näytöksissä, joissa joko havainnollistetaan eläinten kouluttamista (rottakoripallonäytökset) tai kerrotaan rotista eläiminä ja niiden käyttäytymisestä (ruokintanäytökset). Kummankin esityksen taustalla on tieteellinen tieto, joka pohjautuu eläinten tutkimukseen tai eläinten kouluttamiseen liittyviin tutkimuksiin.

Rottakoripallo-oppimateriaalit on toteutettu Tieteen tiedotus ry:n tukemana ja yhteistyössä evoluutiobiologi Helena Telkänrannan ja kuvittaja Maija Karalan kanssa.

Rottakoripalloon liittyvät oppimateriaalit

Oppimateriaalista löytyy Heurekan rottakoripalloon liittyviä ennakko- ja jälkitehtäviä 1.–6.-luokkalaisille. Tehtävät tukevat erityisesti äidinkielen ja ympäristöopin oppiaineita.

Materiaalin käyttö
Tehtävistä voi muodostaa laajemman kokonaisuuden, niitä voi käyttää yksitellen pitkin kouluvuotta tai vain osittain teemapäivän aikana. Materiaali on modulaarinen, ja sitä voi käyttää eri tehtäviä yhdistellen tai yksittäin.

Rottakoripallon oppimateriaalit Rottakoripallon oppimateriaalien liitteet Opettajan ohje