Children having fun at laboratorium

Skolprogram

I samband med ett skolbesök kan du välja att boka program på förhand. Mer information om programmens innehåll, längd, gruppstorlekar och kopplingar till läroplanen finns underifrån.