Suoliston salaisuus -näyttelyn tehtävät

Suoliston salaisuus -näyttelyn tehtävät

 

Laajenna Suoliston salaisuus -näyttelyvierailua monipuolisten oppimateriaalien avulla. Alla olevat tehtävät soveltuvat parhaiten yläkoulun ja toisen asteen biologian, terveystiedon, kemian ja psykologian opetuksen tueksi.

 

Suoliston salaisuus -näyttelyn oppimistehtävät

 

Oppimistehtävien tavoitteet: Oppimistehtävien tavoitteena on toimia johdantona Suoliston salaisuus -näyttelyyn, tarjota syventävää tietoa näyttelyn teemoista sekä auttaa aiheiden kertaamisessa näyttelyvierailun jälkeen. Tehtävissä tutustutaan pienten kokeellisten töiden kautta suoliston ja ruoansulatuksen ilmiöihin. Lisäksi tutkitaan suoliston yhteyttä aivoihin ja mielialoihin.

Oppimistehtävien käyttö: Tehtävät on suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle, mutta niitä voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös alakoulussa. Suurin osa tehtävistä on pareittain toteutettavia kokeellisia töitä, ja mukana on myös tutkimustehtäviä. Osa töistä voidaan toteuttaa oppitunnin aikana, osa taas on luonteeltaan pidempään kestäviä pieniä projekteja. Alakoulujen opettajia suositellaan tutustumaan myös Heurekan Suolistossa suhisee -näyttelyn oppimateriaaleihin, jotka soveltuvat erityisesti alakouluikäisille.

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus: Tehtävät soveltuvat erityisesti biologian, kemian, terveystiedon, psykologian ja ympäristötiedon oppiaineisiin. Tehtävät kytkeytyvät erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkien 7–9 biologian opetuksen sisältöalueisiin 4 (Mitä elämä on?) ja 5 (Ihminen). Tehtävät tukevat vuosiluokkien 7–9 laaja-alaisen osaamisen yhteistavoitteita 1 (Ajattelu ja oppimaan oppiminen) ja 3 (Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot).

Ohjeita materiaalin käyttöön: Tehtäviä on koottu kolmen erilaisen teeman alle: ”Mitä sylki suuhun tuo?”, ”Mitä sitä tulikaan syötyä?” ja ”Kuka meitä asuttaa?”. Osa tehtävistä soveltuu luonteeltaan paremmin ennen näyttelyvierailua ja osa taas näyttelyvierailun jälkeen tehtäviksi.
Tehtävistä voi tehdä vain osan, tai niistä voi koostaa suuremman kokonaisuuden usealle oppitunnille.