SuperPUU

Syvenny puuhun ja sen ominaisuuksiin

SuperPUU-näyttelyn teemaan liittyvät materiaalit

 

SuperPUU-näyttelyn teemoja tukevat monipuoliset materiaalit eri luokka-asteille, mobiilipelit, Myytinmurtajat-tietovisa puun ominaisuuksiin liittyen, sekä puutuotealan opiskelu- ja uramahdollisuuksista kertova Urapeli. Lisäksi puun ja hiilen keskinäinen suhde avautuu oivallisesti suomen- ja ruotsinkielisiltä videoilta.

Monialainen oppimiskokonaisuus

Materiaali koostuu useaan eri oppiaineeseen suunnitelluista, 75–120 minuutin pituisista oppitunneista. Oppimateriaalissa tutustutaan metsiin, puun ominaisuuksiin ja puuhun materiaalina.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet: Kokonaisuuden oppimistavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä Suomen metsistä myös Euroopan laajuisessa mittakaavassa ja lisätä ymmärrystä puu¬materiaalin monipuolisista käyttömahdollisuuksista, ominaisuuksista ja hienoudesta. Kokonaisuuden kautta oppilaat huomaavat metsien ja puun vaikutuksen jokapäiväisessä elämässä laajemmin.

Oppimiskokonaisuuden käyttö: Monialainen oppimiskokonaisuus soveltuu sekä 3.–6.-luokkalaisille että 7.–9.-luokkalaisille. Yksittäiset osat sopivat myös alkuopetukseen ja 2. asteelle.

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus: Kokonaisuuden sisältöjä voi hyödyntää seuraaviin aineisiin ja aiheisiin: biologia, fysiikka, globaalikasvatus, historia, kemia, käsityöt, liikunta, maantieto, matematiikka, terveystieto, äidinkieli

SuperPUU-monialainen oppimiskokonaisuus

SuperPUU-mobiilipelit

Voit tutustua SuperPUU-näyttelyyn myös mobiilisti omalla matkapuhelimella tai tabletilla. Pelistä omat versionsa sekä ala- että yläkoululaisille sekä toisen asteen opiskelijoille.

SuperPUU-mobiilipelit

Myytinmurtajat -tietovisa

Mitä ominaisuuksia puulla oikein on? Pitääkö paikkansa, että puu palaa helpommin? Tämän tietovisan tavoitteena on rikkoa erilaisia puurakentamiseen liittyviä myyttejä ja lisätä tietoisuutta puusta materiaalina.

Myytinmurtajat-tietovisa

Puutuoteteollisuuden urapeli

Haluaisitko töihin puurakentamisen pariin? Pelin avulla pääset testaamaan tietämystäsi puutuoteteollisuuden aloihin liittyen. Samalla tutustut puutuoteteollisuuden monipuolisiin työtehtäviin ja työympäristöihin moderneja työmenetelmiä unohtamatta. Saat myös tietoa, mitä sinun tulee opiskella valmistuaksesi erilaisiin puutuoteteollisuuden ammatteihin.

Puutuoteteollisuuden urapeli

Yhteistyökumppaneiden metsäalan info- ja oppimateriaaleja

Metsä- ja puutuotealaan on saatavilla runsaasti yleishyödyllisiä ja havainnollisia oppimateriaaleja ja infopaketteja. Kurkkaa esimerkiksi silmiä avaava video puun ja hiilen suhteesta, joko suomeksi tai ruotsiksi.

Puu & hiili Träd & kol Metsäteollisuuden materiaaleja