SuperPUU-näyttelyn monialainen oppimiskokonaisuus

SuperPUU-näyttelyyn liittyvä monialainen oppimiskokonaisuus

SuperPUU-näyttelyn teemoja laajentava monialainen oppimiskokonaisuus koostuu useaan eri oppiaineeseen suunnitelluista, 75–120 minuutin pituisista oppitunneista. Oppimateriaalissa tutustutaan metsiin, puun ominaisuuksiin ja puuhun materiaalina.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet: Kokonaisuuden oppimistavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä Suomen metsistä myös Euroopan laajuisessa mittakaavassa ja lisätä ymmärrystä puu¬materiaalin monipuolisista käyttömahdollisuuksista, ominaisuuksista ja hienoudesta. Kokonaisuuden kautta oppilaat huomaavat metsien ja puun vaikutuksen jokapäiväisessä elämässä laajemmin.

Oppimiskokonaisuuden käyttö: Monialainen oppimiskokonaisuus soveltuu sekä 3.–6.-luokkalaisille että 7.–9.-luokkalaisille. Yksittäiset osat sopivat myös alkuopetukseen ja 2. asteelle.

Oppiaine- ja opetussuunnitelmavastaavuus: Kokonaisuuden sisältöjä voi hyödyntää seuraaviin aineisiin ja aiheisiin: biologia, fysiikka, globaalikasvatus, historia, kemia, käsityöt, liikunta, maantieto, matematiikka, terveystieto, äidinkieli

SuperPUU-monialainen oppimiskokonaisuus

Puutuoteteollisuuden urapeli

Haluaisitko töihin puurakentamisen pariin? Pelin avulla pääset testaamaan tietämystäsi puutuoteteollisuuden aloihin liittyen. Samalla tutustut puutuoteteollisuuden monipuolisiin työtehtäviin ja työympäristöihin moderneja työmenetelmiä unohtamatta. Saat myös tietoa, mitä sinun tulee opiskella valmistuaksesi erilaisiin puutuoteteollisuuden ammatteihin.

Puutuoteteollisuuden urapeli