SuperTRÄ-inlärningsuppgifter

SuperTRÄ-inlärningsuppgifter

 

Uppgifterna till utställningen SuperTRÄ passar särskilt bra att göra före eller efter utställningsbesöket. Man kan använda enskilda uppgifter eller sammanställa dem till en ämnesövergripande inlärningshelhet som omfattar flera lektioner och har temat ”Finland – skogarnas land”.

Syften med inlärningsuppgifterna: Inlärningsmålet för helheten är att ge eleverna större förståelse för Finlands skogar också på en skala som omfattar Europa och för de mångsidiga användningsmöjligheterna, egenskaperna och elegansen hos trämaterial. Helheten hjälper eleverna att i större utsträckning lägga märke till hur skogar och trä pσverkar det dagliga livet.

Så här används inlärningsuppgifterna: Uppgifterna passar för elever i olika åldrar och på olika nivåer i lågstadiet, högstadiet och på andra stadiet. Uppgifterna är tvärvetenskapliga och använder ett mångsidigt urval av olika metoder.

Motsvarighet i läroämnena och läroplanen: Uppgifterna passar i synnerhet för läroämnena miljölära, matematik och naturvetenskaper, men det finns delar som passar nästan varje läroämne. Vid varje uppgift finns information om vilket läroämne och vilka åldersgrupper respektive del passar.

SuperTRÄ-inlärningsuppgifter

Det här inlärningsmaterialet har tagits fram som en del av vetenskapscentret Heurekas produktion av inlärningstjänster i anslutning till utställningen SuperTRÄ. Samarbetspartner för utställningen och inlärningsmaterialet är Miljöministeriets åtgärdsprogram för träbyggande, Träproduktindustrin rf, Finlands Skogsstiftelse, Metsä Wood, Stora Enso, UPM Plywood, Isku, Novart och Versowood.