5 års-laboratoriet

5 års-laboratoriets mål är att 5-åriga barn genom berättande får prova på att arbeta i ett laboratorie med rätt verktyg och ämnen. Samtidigt lär vi känna ämnen och deras egenskaper genom experiment. Färger används som illustrationshjälp.

 

För: 5 åringarnas grupper i småbarnspedagogiken

Längd: 30 min

Gruppstorlek: max 15

Kopplingar till läroplanen: Programmet stöder genomförandet av pedagogiska aktiviteter i småbarnspedagogiken i utvecklingen av breda färdigheter, såväl som inom inlärningsområdena "Jag och vårt samhälle" och "Jag studerar och agerar i min miljö" .