Svenska
kulturfondens
fadderprogram
för daghem

Kompletterande ansökan till  svenskspråkiga
fadderklassbesök

Svenska kulturfondens fadderklassbesök för daghem kunde på grund av coronan inte genomföras i november–december 2020. Nu har ni möjlighet att ansöka om deltagande igen, eftersom vi söker entusiastiska daghemsgrupper till lediga platser i höstens ansökningsomgång. Antalet fadderklassplatser uppgår till totalt 50, varav 22 platser nu är lediga. Besöken stöds av Svenska kulturfonden.

Innehållet i besöket har omarbetats enligt de rådande begränsningarna, så att det inkluderar en vetenskapsshow som genomförs på distans i maj 2021 samt ett besök på Heurekas utställningar och en planetariefilm. Besöket genomförs med abonnerad buss och äger beroende på coronaläget rum antingen på våren eller hösten 2021. Gruppens maximala storlek inklusive vuxna är 30 personer.

Daghemsgrupper av fem- och sexåringar från Nyland, Kotka, Lahtis, Tammerfors, Björneborg och Pyttis kan ansöka om att delta i fadderprogrammet. Språkbadsgrupper är också välkomna.

Åtgärder för en trygg besöksupplevelse
Besöken genomförs tryggt med beställda bussar. För att göra det möjligt att hålla säkerhetsavstånd har antalet dagliga besökare begränsats. I planetariet har vi minskat antalet platser och föreställningar. Under föreställningarna används varannan sittplats och filmerna visas med ungefär en timmes mellanrum, så att det finns tid att rengöra mellan varje föreställning. På utställningsområdet finns det flera ställen där man kan desinficera händerna, städningen har effektiviserats och alla kontaktytor har behandlats med en fotokatalysbeläggning som skyddar mot virus och bakterier.

Besöken genomförs på hösten 2021.

I samarbete med

  • Svenska kulturfonden
  • Temaåret för forskningsbaserad kunskap