Tillståndslaboratorium

I laboratorieprogrammet får deltagarna lära sig om aggregationstillstånden och övergångarna mellan dem genom att själva utföra laborationer och se på demonstrationer.

För vem: åk 3–6
Längd: 45 min.