Työpajaohjeita kouluille

Valotalo-työpaja

Valotalo-työpajassa tutustutaan led-valojen ja hehkulamppujen välisiin eroihin ja rakennetaan oman valotalon interiööri. Työskentely tapahtuu pareittain.

Kesto: 2 × 45 minuuttia
Kenelle: 7–13 -vuotiaat lapset
Työpajan tavoite: Lapsen omasta havaintomaailmasta valmiiksi löytyvien ilmiöiden ja käsitteiden tutkiminen menetelminään luova ongelmanratkaisu sekä käsityötaito. Yhteistoiminnallisuuden kasvattaminen, tutkimuksellisen otteen esittely ja steam-työpajalle ominaisesti tieteen, teknologian, taiteen ja matematiikan yhdistäminen.

Valotalo-työpajan ohjeet

Kuis kuu kuiskis -työpaja

Kuis kuu kuiskis -työpajassa yhdistyvät tunnekasvatus, draamakasvatus ja omista kokemuksista lähtevä tutkimuksellisuus
ja luovuus.

Kesto: 2 × 45 minuuttia
Kenelle: Alakouluikäiset
Työpajan tavoite: Kuun kiertoon tutustuminen, ilmaisutaidon ja yhteistoiminnallisuuden kehittäminen sekä teknologian (tabletit, musiikkiohjelmat) hyödyntäminen.

Kuis kuu kuiskis -työpajan ohjeet